Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Wtorek, 25 czerwca 2024

Zbiory Muzeum

Dzięki licznym darczyńcom zasoby Muzeum w ciągu dziesięciu lat znacznie się wzbogaciły. Zostały one uporządkowane, tworząc poszczególne zbiory.

Zbiór I - Archiwum Rodziny Poznańskich - 166 jednostek archiwalnych (495 dokumentów),
Zbiór II - Archiwum Feliksa Rembiałkowskiego - 159 jednostek archiwalnych (2650 dokumentów),
Zbiór III - Archiwum Józefa Rzemieniewskiego - 152 jednostki archiwalne (700 dokumentów),
Zbiór IV - Archiwum Juliusza Szygowskiego - 36 jednostek archiwalnych (98 dokumentów),
Zespół V - Zbiory sztuki - 37 jednostek,
Zespół VI - Zbiór mundurów wojskowych i militariów - 9 jednostek,
Zespół VII - Zbiór medali i odznaczeń - 37 jednostek,
Zespół VIII - Zbiór sztandarów i chorągwi - 4 jednostki,
Zespół IX - Zbiór - Janina Bogusz-Grygar - 5 jednostek,
Zespół X - Zbiór - Kalikst Piechocki - 1 jednostka,
Zespół XI - Zbiór - Siostra Janina Gabriel Batke (1891-1994) - 1 jednostka,
Zespół XII - Zbiór - Wacław Jan Godlewski (1906-1996) - 2 jednostki,
Zespół XIII - Kroniki 89 Gromady w Kaiserslautern za lata 1971-1986 i 1986-1997 - 2 jednostki.

Bogaty zespół cennych źródeł archiwalnych przekazała Zuzanna Pankanin z Francji. Był on systematycznie wzbogacany przez donatorkę do chwili jej śmierci.

Na początku stycznia 2002 r. nawiązał z Muzeum kontakt Andrzej Beck ze Stanów Zjednoczonych, syn Józefa Becka, ostatniego ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej - wybitnego polityka i dyplomaty okresu międzywojennego. Efektem rozmów z Andrzejem Beckiem było pozyskanie dla Bydgoszczy niezwykle wartościowych pod względem historycznym pamiątek po jego ojcu. Są to m.in. fotografie, karty wizytowe, paszport dyplomatyczny, akty nadania francuskich, jugosłowiańskich, perskich i innych wysokich odznaczeń państwowych, a także służbowa korespondencja ministra Józefa Becka.

Dyrekcja Muzeum Dyplomacji nawiązała kontakt z członkiem rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie dr. Romanem Lewickim, który za pośrednictwem konsulatu RP w Londynie przekazał do muzeum część swojego księgozbioru. Natomiast dzięki współpracy ze Światowym Związkiem Bydgoszczan, do placówki trafiły książki i czasopisma polonijne, przekazane przez Edmunda Szymczaka z Londynu, część księgozbioru, karty pocztowe oraz kolekcja medali okolicznościowych Mariana Dąbrowskiego z Londynu, a także dary innych członków Związku. Jednej z sal Muzeum zostało w czerwcu 2002 r. nadane imię Mariana Dąbrowskiego - Dary Światowego Związku Bydgoszczan.

Biblioteka Muzeum obejmuje księgozbiór składający się z około 1000 woluminów, wielu czasopism nadesłanych z całego świata, wideoteki zawierającej 48 kaset oraz ponad 100 płyt CD, przygotowanych przez studentów UKW i innych uczelni bydgoskich. Cennym nabytkiem stało się kilkadziesiąt publikacji, które zostały przekazane przez M. Miriam Duniak, przełożoną Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, która przywiozła z Wielkiej Brytanii książki dotyczące Polonii oraz interesujące publikacje literackie wydane za granicą. Okazją do ich przekazania Muzeum stała się uroczystość otwarcia 30 stycznia 2009 r. wystawy pt: "Rola Kościoła Katolickiego w kultywowaniu polskiej tradycji i tożsamości narodowej". Dzięki pośrednictwu prof. Andrzeja Dyszaka (UKW) Muzeum otrzymało w darze od rodziny zmarłego w USA rodaka prawie komplet publikacji paryskiej "Kultury".

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia