Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sobota, 13 lipca 2024

Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy

14 czerwca 2007 r. przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego powołano Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy, który składa się z młodych, kreatywnych badaczy problematyki związanej z życiem społecznym, kulturalnym, politycznym i religijnym Polonii i Polaków zamieszkałych w różnych zakątkach świata, a także zagadnieniami dyplomacji polskiej i stosunków międzynarodowych. Członkami Zespołu są wypromowani przez Zakład Historii Najnowszej i Współczesnej Powszechnej oraz Badań nad Polonią doktorzy, a także doktoranci skupieni pod kierownictwem naukowym prof. Adama Sudoła z UKW.

Inauguracyjne spotkanie Zespołu odbyło się w dniu jego powołania. W czasie dyskusji ustalono cele badawcze Zespołu i dokonano podziału prac, które mają doprowadzić do zebrania i naukowego opracowania, unikalnego w skali kraju materiału, przedstawiającego rzetelny, pełny i prawdziwy obraz Polonii na świecie, w tym szczególnie w Australii, na Alasce i w Argentynie.

Istotnym celem określonym przez Zespół jest systematyczne poszerzanie bazy danych dla Centrum Informacji o Polonii i Polakach za Granicą oraz stworzenie strony internetowej, zawierającej m.in. zbiór tekstów naukowych, opracowanych na przestrzeni lat pod kierunkiem naukowym dyrektora Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, przez studentów i pracowników naukowych badających problematykę polonijną i emigracyjną w kontekście historycznym i współczesnym. Są to niezwykle wartościowe opracowania, które w sposób wszechstronny i interesujący przedstawiają dotąd nieupowszechnione zagadnienia.

W trakcie prac przygotowawczych do działalności Zespołu, jego członkowie przygotowali realny plan pozyskania środków finansowych i dotacji na prowadzenie oraz opublikowanie swoich badań. Ponadto zapowiedziano wydanie folderu promującego działalność Interdyscyplinarnego Zespołu, który skierowany zostanie do ośrodków polonijnych i skupisk Polaków za granicą oraz badaczy zjawisk emigracyjnych i dziejów Polonii.

Realizacja podjętych przez Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy projektów przyczyni się do wzmocnienia naukowego i podniesienia znaczenia w środowisku naukowym Ośrodka Badań nad Polonią i Polakami za Granicą, rozwijającego się przy bydgoskim Uniwersytecie - także w związku z powołaniem nowego kierunku studiów - stosunków międzynarodowych.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia