Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sobota, 13 lipca 2024

Biblioteka

Muzeum posiada księgozbiór podręczny, zawierający podstawowe słowniki, informatory, encyklopedie i podręczniki związane z najnowszą historią Polski i historią powszechną - w tym szczególnie dotyczące problemów polskiej emigracji i dziejów Polonii, a także historii dyplomacji. W bibliotece znajdują się także książki wyodrębnione z zespołów przekazanych do Muzeum akt - są to głównie polonica.

Kolejna grupa to książki pochodzące z darów osób prywatnych oraz czasopisma, głównie polonijne, wydawane w języku polskim i angielskim.

Cenny dar przekazany do biblioteki Muzeum stanowi fragment księgozbioru dr. Romana Lewickiego z Londynu oraz zbiór książek i czasopism przekazany przez Edmunda Szymczaka z Londynu.

Ważny fragment księgozbioru oraz kolekcja okolicznościowych kart i znaczków pocztowych Mariana Dąbrowskiego z Londynu, przekazany przez Lynn Dąbrowski za pośrednictwem Światowego Związku Bydgoszczan oraz księgozbiór wydzielony z Archiwum Feliksa Rembiałkowskiego.

Księgozbiór przekazany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" dzięki staraniom prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - mgr. Józefa Sawionka i sekretarza Stowarzyszenia mgr. Jana Wojciechowskiego to kolejne ważne publikacje włączone do zasobów bibliotecznych Muzeum.

Wiele książek przekazało Wydawnictwo Adama Marszałka z Torunia. W bibliotece znajduje się dzieło Dariusza Matelskiego, Grabież i restytucja pilskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. 1 i 2, Kraków 2006. Wartościowy jest dar Amerykanina polskiego pochodzenia (zmarł w Milwaukee), przekazany dzięki Kierownikowi Biblioteki Polanki The Polish Woman’s Cultural Club of Milwaukee za pośrednictwem prof. Andrzeja Dyszaka z UKW. Jest to prawie kompletne wydanie Zeszytów Paryskiej "Kultury", "Zeszytów Literackich" i "Zeszytów Historycznych" Instytutu Literackiego w Paryżu (kilkaset pozycji).

Kolejną cenną część biblioteki stanowią książki, prasa, listy oraz dokumenty, przedstawiające działalność Edmunda Sułkowskiego - żołnierza Armii Krajowej, Prezesa Zarządu Głównego Polskich Kombatantów w Ameryce, działacza Kongresu Polonii Amerykańskiej, wybitnego Polaka i patrioty. Materiały zostały przekazane przez członka rodziny - studenta piątego roku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW Sławomira Wojtkowiaka.

W zasobach bibliotecznych Muzeum znajdują się książki w języku angielskim i polskim podarowane przez wielu rodaków spośród Polonii w USA, Kanadzie i innych państw.

Cennym nabytkiem, otrzymanym przez Muzeum 30 stycznia 2009 r. jest kilkadziesiąt książek pochodzących z Wielkiej Brytanii. Matka Miriam Duniak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy uznała muzeum za najwłaściwsze miejsce, gdzie publikacje dotyczące zagadnień polonijnych, Kościoła za granicą oraz cenne pozycje literatury polskiej wydawanej poza ojczyzną, zostaną należycie wykorzystane. Wśród książek są także tomy wydane jeszcze w latach 30. XX wieku.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia