Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 14 kwietnia 2024

Działalność Muzeum

Poza gromadzeniem i opracowywaniem archiwów rodzinnych Polaków z różnych stron świata, Muzeum upowszechnia wiedzę historyczną na temat polskiej dyplomacji i uchodźstwa polskiego oraz prowadzi szeroką działalność popularyzatorską poprzez:

 • opracowywanie wydawnictw źródłowych zawierających materiały dr - ukowane, rękopisy, mapy, korespondencję itp.,
 • umożliwianie korzystania z zasobów Muzeum wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim naukowcom, doktorantom, nauczycielom, studentom piszącym prace magisterskie i dziennikarzom,
 • organizowanie wystaw poświęconych emigracyjnym politykom, dyplomatom, naukowcom,
 • organizowanie konferencji i spotkań naukowych. Muzeum współpracuje z następującymi instytucjami: - Instytutem Polskim i Biblioteką Polską im. Wandy Stachiewiczówny w Montrealu,
 • Światową Radą Badań nad Polonią,
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Kongresem Polonii Amerykańskiej,
 • Kongresem Polonii Kanadyjskiej,
 • Zakładem Biografistyki Polonijnej we Francji kierowanym przez prof. Zbigniewa Judyckiego,
 • Muzeum Tradycji Oręża Polskiego w Nowym Jorku,
 • Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska",
 • Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej,
 • Towarzystwem Polsko-Włoskim,
 • Towarzystwem Polsko-Austriackim,
 • Towarzystwem Miłośników Australii i Oceanii,
 • Fundacją Europejską "Dialog" kierowaną przez prof. Sławomira Tecława, Fundacją Kościuszkowską,
 • Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty (Ogólnopolska Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku"),
 • Kujawsko-Pomorską Chorągwią ZHP.

Stały kontakt utrzymywany jest z honorowymi kustoszami Muzeum we Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA, których wymieniono w dalszej części opracowania.

W Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odbywają się od 2000 r. zajęcia kolejnych edycji Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej, Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji. Studia zorganizował wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dyrektor muzeum, pełniący jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji UKW.

Przy Muzeum usytuowana jest Kapituła Stypendium im. Marcina Kiszkiela, tragicznie zmarłego w górach Kanady studenta pochodzenia polskiego. Stypendium ufundowane zostało przez jego ojca dr. Krzysztofa Kiszkiela i jest przeznaczone dla wybitnych studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i innych bydgoskich uczelni. Corocznie, wybrany przez Kapitułę student, odbywa w miesiącach wakacyjnych 6-tygodniową praktykę kierunkową w Kanadzie zorganizowaną i opłaconą przez fundatora. W dalszej części opracowania zaprezentowano stypendystów.

Muzeum UKW przyciąga uwagę rodaków, którzy właśnie tutaj mogą złożyć cenne świadectwa swojej zawodowej i społecznej działalności. Istnieje szansa, że w ten sposób uratuje się przed zniszczeniem wiele dowodów aktywności Polaków na obczyźnie. Zachodzące współcześnie procesy asymilacyjne powodują, że kolejne pokolenia Polonii coraz obojętniej odnoszą się do przeszłości. Można zatem skutecznie temu przeciwdziałać.

Działalność Muzeum była i jest przedmiotem stałego zainteresowania i wsparcia kolejnych rektorów Akademii Bydgoskiej, a następnie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - prof. Józefa Banaszaka, Andrzeja M. de Tchorzewskiego, Adama Marcinkowskiego i Józefa Kubika. Nieocenioną pomoc okazywali i okazują placówce kolejni prezydenci Bydgoszczy - Henryk Sapalski, Roman Jasiakiewicz i Konstanty Dombrowicz oraz Rada Miasta, Urząd Wojewódzki, kolejni wojewodowie oraz Urząd Marszałkowski z marszałkami województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2008 r. powołano, wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Nauk Społeczno- Prawnych w Bydgoszczy Centrum Informacji o Polonii i Polakach Zamieszkałych za Granicą, które przystąpiło do tworzenia jedynej w świecie komputerowej bazy danych, obrazującej patriotyczną, kulturalną, organizacyjną, zawodową i religijną aktywność diaspory polskiej. Natomiast w październiku 2008 r. powstał Ośrodek Badań i Dokumentacji Polskich Służb Konsularnych, nad którym honorowy patronat objął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a w listopadzie zostało powołane Stowarzyszenie Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji "PRO DIPLOMATIO".

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia