Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

Prace naukowe oparte na zbiorach Muzeum "Rocznik Polonii"

Publikacje i artykuły

 • Sudoł A., Karol Poznański - ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Zarys ważniejszych dokonań, Bydgoszcz- Toruń 1998
 • Sudoł A., Konsulowa Wanda z Dmowskich Poznańska - wybitna Polka, działaczka polonijna i patriotka, [w:] Losy Polek. Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń 1999, red. A. Z. Judyccy, Lublin 1999
 • Sudoł A., Problemy polskiego pogranicza wschodniego i stosunków polsko-sowieckich w koncepcjach politycznych ostatniego konsula generalnego II Rzeczypospolitej - Karola Poznańskiego, [w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, red. M. Liedke, J. Sadowski, J. Trynkowski, Białystok 1999
 • Sudoł A., Polityka zagraniczna Polski (1945-1971) w ocenie doktora Karola Poznańskiego - ostatniego konsula II RP w Londynie, [w:] Polityka zagraniczna Polski w latach 1944-1990 w ocenie emigracji, red. M. Szczerbiński, W. Hładkiewicz, Gorzów Wlkp. 2002
 • Sudoł A., Karol Poznański - współtwórca i kierownik Komitetu Obywatelskiego Pomocy Uchodźcom Polskim w Londynie, [w:] Materiały V Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Krakowie, red. A. Judycka, B. Klimaszewki, Lublin 2000
 • Archiwum polityczne emigranta. Kolekcja Józefa Rzemieniewskiego (1946-1987), Wybór dokumentów, wybór i opr. T. Kisielewski i T. Kuczur, Bydgoszcz 2002

Prace magisterskie (promotor prof. Adam Sudoł i inni pracownicy naukowi UKW):

 • Korman Marcin, Życie i działalność Karola Poznańskiego konsula generalnego II Rzeczypospolitej w Paryżu i Londynie, Bydgoszcz 1998
 • Śmiechowska Justyna, Wybrane organizacje Polonii kanadyjskiej, Bydgoszcz 1999
 • Brzezińska Mirosława, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym, Bydgoszcz 2000
 • Bugajski Andrzej, Działalność Karola Poznańskiego na rzecz uchodźców polskich w Wielkiej Brytanii, Bydgoszcz 2000
 • Dąbrowski Robert, Zabójstwa polityczne w II Rzeczypospolitej. Dramat Gabriela Narutowicza i Włodzimierza Ostoja-Zagórskiego, Bydgoszcz 2000
 • Filipczak Marzena, Szkolnictwo polskie w Kanadzie, Bydgoszcz 2000
 • Gackowski Rafał, Okręt Rzeczypospolitej Polskiej "Grom" oraz losy członków załogi, Bydgoszcz 2000
 • Gust Małgorzata, Losy polskich przywódców politycznych w Londynie po cofnięciu uznania dla Rządu Emigracyjnego przez mocarstwa zachodnie, Bydgoszcz 2000
 • Jarzyna Jakub, Publicystyka na łamach "Orki" 1955-1960, Bydgoszcz 2002 (promotor prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski)
 • Młodzikowski Sławomir, Karol Poznański, Leon Wasilewski i Jan Dąbski na Konferencji Pokojowej w Rydze (1920-1921), Bydgoszcz 2000
 • Zuehlke Beata, Losy społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po cofnięciu uznania dla rządu emigracyjnego do 1950 r., Bydgoszcz 2000
 • Wiśniewska Magdalena, Działalność wojenna pilota Władysława Gnysia, Bydgoszcz 2000
 • Osiński Wojciech, Gabriel Narutowicz - pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 2001
 • Szwaracka Wioletta, Działalność Konsulatu Generalnego RP w Londynie w latach 1934-1939, Bydgoszcz 2001
 • Kamińska Lidia, Mord na pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej Gabrielu Narutowiczu, Bydgoszcz 2001
 • Padniewska Agnieszka, Losy Polaków deportowanych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1941, Bydgoszcz 2001
 • Ptasznik Aleksandra, Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1956-1968 na łamach Biuletynu Informacyjnego Przyjaciół Wsi Polskiej w Ameryce "Orka", Bydgoszcz 2002
 • Szpejankowska Agnieszka, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1990, Bydgoszcz 2002
 • Birkholz Tomasz, Dzieje Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Ryś" (1927-1955), Bydgoszcz 2002
 • Olaf Adamowski, Przyczyny, przebieg i konsekwencje katastrofy w Gibraltarze (4 lipca 1943), Bydgoszcz 2002
 • Tomasz Domański, Przyczyny i następstwa tragicznej śmierci gen. W. Sikorskiego nad Gibraltarem, Bydgoszcz 2007
 • Adam Tymoteusz Gralak, Deportacje Polaków i obywateli polskich na tereny Związku Radzieckiego w latach 1939-1945 jako przykład represji sowieckich, Bydgoszcz 2007
 • Michał Bizoń, Działalność Konsulatu Generalnego II Rzeczypospolitej w Londynie i Konsula Karola Poznańskiego w świetle dokumentów zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Bydgoszcz 2007
 • Alina Simińska, Obóz kozielski we wspomnieniach 1939/1940, Bydgoszcz 2007
 • Anna Batowska, Obraz współczesnej emigracji w prasie polskiej (2004-2007), Bydgoszcz 2008
 • Agnieszka Lewandowska, Geneza zimnej wojny w Europie oraz jej przebieg w świetle polskiej prasy na przykładzie publikacji "Gazety Pomorskiej" w latach 1968-69, Bydgoszcz 2008
 • Jakub Buczek, Współczesna migracja zarobkowa Polaków do państw europejskiego obszaru gospodarczego (2004-2007), Bydgoszcz 2008
 • Mirela Dorsz, Współpraca międzynarodowa miast partnerskich Chodzież - Nottulin (1992-2007), Bydgoszcz 2008
 • Marianna Sobierajczyk, Obraz współczesnych stosunków polsko-niemieckich w prasie polskiej (1989-1995), Bydgoszcz 2008
 • Łukasz Piesik, Polska w tajnej oraz oficjalnej korespondencji dyplomatycznej wielkich mocarstw (1939- 1945), Bydgoszcz 2008
 • Monika Pełka, Rewindykacja dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich (1918-1977), Bydgoszcz 2008
 • Krzysztof Skalski, Generał W. Anders jako wybitny dowódca i strateg 2. Korpusu Polskiego, Bydgoszcz 2008

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia