Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sobota, 14 lipca 2024

Rada Naukowa Muzeum

Rada Naukowa Muzeum powstała w listopadzie 2003 r. jest organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym w zakresie działalności naukowej, badawczej i organizacyjnej placówki. Liczy 11 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą powołani przez Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

 • prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 • dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego,
 • dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • pełnomocnik Prezydenta Miasta,
 • pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w PAN, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Do kompetencji Rady należy przede wszystkim ustalenie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, badawczej i organizacyjnej Muzeum, programowanie głównych kierunków działania Centrum Informacji o Polonii i Polakach Zamieszkałych za Granicą, przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Muzeum przewodniczącemu Rady Naukowej. Kadencja Rady Naukowej trwa 3 lata.

Skład Rady Naukowej Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

 • Kadencja 2000-2003:
  Prof. dr hab. inż. Józef Kubik
  Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
  Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
  Prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski
  Dr hab. Tadeusz Wolsza
  prof. UKW Dr hab. Jacek Knopek
  Dr hab. Adam Sudoł prof. UKW
 • Kadencja 2003-2006
  Prof. dr hab. Wojciech Burszta
  Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
  Prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski
  Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
  Dr hab. Jacek Knopek
  prof. UKW Prof. dr hab. inż. Józef Kubik
  Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
  Dr hab. Adam Sudoł prof. UKW
  Dr hab. Tadeusz Wolsza
  prof. UKW Mgr Iwona Loose
  Mgr Tomasz Zieliński
 • Kadencja 2006-2009
  Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
  Dr hab. Adam Sudoł prof. UKW
  Dr hab. Tadeusz Wolsza
  prof. UKW Prof. dr hab. Sławomir Tecław
  Dr Marek Rubnikowicz
  Mgr Iwona Brzozowska
  Prof. dr hab. Joanna Mianowska
  Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
  Prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski
  Wioletta Schreiber

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia