Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

Zbiór czasopism

W Muzeum systematycznie tworzony jest zbiór czasopism, które wyodrębniane zostają z przekazywanych do placówki materiałów archiwalnych. Z dokumentacji przekazanej przez Feliksa Rembiałkowskiego został wydzielony zbiór następujących czasopism:

  • "Pancerniak" - pismo Stowarzyszenia 1 Dywizji Pancernej w Chicago,
  • "Weteran" - organ prasowy Stowarzyszenia Weteranów Armi Polskiej w Ameryce,
  • "Dziennik Związkowy" - polska gazeta codzienna wychodząca w Chicago od 1908 r.

Pośród materiałów wchodzących w skład zbiorów Mariana Dąbrowskiego, znalazło się czasopismo "Polska na Morzach", organ poświęcony zagadnieniom morskim i kolonialnym. Było to pismo wydawane w Londynie od 1940 r. w języku polskim i angielskim, omawiające m.in. udział i rolę Polaków i polskich jednostek pływających w działaniach II wojny światowej na morzach.

Wiele egzemplarzy różnych pism jest w opracowaniu, m.in.:

  • "Polonia Włoska",
  • "Głos Polonii" - miesięcznik polonijny "Voice of Polonia",
  • "Spadochron" - pismo Związku Polskich Spadochroniarzy Londyn,
  • "Tygodnik Nowojorski".

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia