Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

"Rocznik Polonii"

Współpraca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ze Światową Rada Badań nad Polonią zaowocowała inicjatywą wydania "Rocznika Polonii". Umowa zawarta pomiędzy władzami Akademii Bydgoskiej, będącej poprzedniczką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz reprezentantami Światowej Rady Badań nad Polonią dała impuls do nowej współpracy między tymi dwiema instytucjami.

"Rocznik Polonii" to periodyk naukowy poświęcony społeczności polskiej i polonijnej w świecie. Redaktorem naczelnym jest prof. Jacek Knopek (UMK Toruń), zastępcami - prof. Adam Sudoł (UKW Bydgoszcz), Andrzej Targowski (USA), a sekretarzem Marian Kałuski (Australia). Zamierzeniem redaktorów jest, aby pismo to uzupełniało treści tyczące problematyki polonijnej prezentowane w dotychczasowych opracowaniach na polskimi światowym rynku polonijnym.

Postanowiono także, że szczególnym miejscem spotkań, dyskusji i podejmowania dalszych inicjatyw będzie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wspomniane Muzeum pełni szczególną rolę w środowisku akademickim Bydgoszczy, regionie kujawsko-pomorskim, jak też w ogólnopolskim środowisku badaczy historii współczesnej.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia