Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sobota, 14 lipca 2024

Zbiory mundurów wojskowych

W zasobach Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego znajduje się niewielki zbiór polskich mundurów wojskowych i czapek.

Helena i Wincenty Knapczykowie ze Stanów Zjednoczonych przekazali pochodzący z 1932 r. mundur Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, którego twórcami byli w 1921 r. żołnierze ,,błękitni” gen. Józefa Hallera oraz mundur Pomocniczego Korpusu Kobiet, działającego przy tym Stowarzyszeniu.

Feliks Rembiałkowski ze Stanów Zjednoczonych przekazał do muzeum trzy mundury, w tym dwa mundury członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz pięknie utrzymany własny mundur żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Mundur swojego ojca – żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, przekazał do zbiorów muzeum pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – prof. dr hab. Andrzej Dyszak.

Ludwik Dąbrowski z Kanady ofiarował bluzę swojego munduru, w którym przeszedł szlak bojowy z II Korpusem gen. Władysława Andersa. Bagnet w skórzanej pochwie pochodzący z okresu I wojny światowej został podarowany przez Irenę Copię z Kanady za pośrednictwem Tadeusza Hamerskiego.

Anna i Bronisław Sudołowie z Dębowej Łąki w województwie kujawsko-pomorskim przekazali oryginalną i bardzo dobrze zachowaną czapkę polskiego huzara.

Ryszard Ciskowski ze Stanów Zjednoczonych przekazał bluzy mundurów wojskowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia