Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 14 kwietnia 2024

Goście specjalni Muzeum

W ciągu 10 lat istnienia Muzeum, w jego progach gościło wielu przedstawicieli polityki, ministrowie, dyplomaci polscy oraz z innych państw, twórcy kultury i nauki. Odwiedzili je również znani działacze emigracji niepodległościowej z Londynu, m.in. były premier prof. Edward Szczepanik, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie prof. Jerzy Gawenda, prof. Stanisław Portalski, prof. Zygmunt Szkopiak oraz minister Walery Choroszewski z Londynu.

W 2001 r. gościł w Muzeum Radosław Sikorski - wiceminister spraw zagranicznych RP (obecnie minister tego resortu), który wygłosił wykład nt. Aktualna polityka zagraniczna RP, inaugurując działalność podyplomowych studiów w zakresie kontaktów międzynarodowych i dyplomacji.

Kilkakrotnie, począwszy od 2001 r., gościł na specjalnie zorganizowanych w Muzeum spotkaniach Ryszard Ciskowski ze Stanów Zjednoczonych, który pełnił funkcję Dyrektora Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, prezesa Fundacji Polsko-Amerykańskiej i wiceprezesa Światowej Rady Badań nad Polonią. Gość przekazał do zbiorów Muzeum cenne publikacje książkowe oraz pamiątki dotyczące historii Polski oraz wychodźstwa polskiego.

Kierownictwo Muzeum przygotowało w 2001 r. wizytę prof. Andrzeja S. Nowaka z Michigan Uniwersity w Ann Arbor, wybitnego specjalisty w dziedzinie budowy i eksploatacji mostów, mieszkającego na stałe w Stanach Zjednoczonych, doradcy ponad dwudziestu rządów oraz NATO w dziedzinie niezawodności mostów. Profesor A. Nowak spotkał się ze studentami, przedstawicielami władz Bydgoszczy oraz świata biznesu. Gość podjął się zadania propagowania działalności Muzeum oraz promocji bydgoskiej uczelni w Stanach Zjednoczonych, zarówno w swoim uniwersytecie, jak i w szerokich kręgach amerykańskiej Polonii.

Od połowy maja do połowy czerwca 2004 r. przebywała w Polsce Zuzanna Pankanin z Francji; była bardzo częstym gościem w Muzeum. W wyniku nawiązanej współpracy powstała m.in. wystawa "Walki w Normandii i Szlak bojowy gen. Stanisława Maczka".

24 września 2004 r. odwiedzili Muzeum Danuta i Feliks Rembiałkowscy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zapoznając się z najnowszymi nabytkami oraz pracą naukową i działalnością organizacyjną placówki. Z inicjatywy dyrekcji Muzeum odbył się wspólny wyjazd do Lubostronia, gdzie goście ze Stanów Zjednoczonych zapoznali się z zabytkami i dziełami sztuki zgromadzonymi w Pałacu. Na wniosek Kierownika Zakładu Historii Najnowszej i Współczesnej Powszechnej oraz Badań nad Polonią oraz dyrektora Pałacu mgr. Andrzeja Budziaka przy pełnej akceptacji gości ze Stanów Zjednoczonych, historyczny zabytek w Lubostroniu został nazwany Pałacem Polonii.

W ciągu minionych lat Muzeum odwiedzili również m.in.:

 • Dr Krzysztof Kiszkiel - Kanada,
 • Dr Tadeusz Hamerski - Kanada,
 • Dr Henryk Hamerski - Kanada
 • Witold Weynerowski - Kanada,
 • Prof. Jerzy Zdrada - Warszawa,
 • Prof. Andrzej Stelmachowski - Warszawa,
 • Prof. Jerzy Wojciechowski - Kanada,
 • Prof. Edward F. Szczepanik - ostatni premier rządu RP na uchodźstwie w Londynie,
 • Prof. Zygmunt Szkopiak - minister spraw zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie w Londynie,
 • Leonidas Kliszewicz - minister w rządzie RP na uchodźstwie,
 • Zuzanna Pankanin - Francja,
 • Margaret Adamson - ambasador Australii w Polsce,
 • Bogdan Szwagrzak - Wielka Brytania,
 • Prof. Jerzy Gawenda - Wielka Brytania,
 • Prof. Andrzej Nowak - USA,
 • Prof. Edmond Gogolewski - Francja,
 • Jerzy Poznański - Kanada,
 • Mgr inż. Anna Dziewońska - Kanada,
 • Helena i Wincenty Knapczykowie wraz z grupą młodzieży polonijnej - USA,
 • Ks. dr Roman Nir - USA,
 • Dr Kazimierz Nowak - Wielka Brytania,
 • Prof. Witold Sulimirski - USA,
 • Lynn Dąbrowska - Wielka Brytania,
 • Dr Wojciech Kiszkiel - USA,
 • Prof. Andrzej Targowski z USA - prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,
 • Stefania Brewka - wiceprezes Światowego Związku Bydgoszczan z Londynu,
 • Ryszard Ciskowski z USA,
 • Danuta Kamińska - prezes Światowego Związku Bydgoszczan z Bydgoszczy,
 • członkowie senatu Akademii Nauk San Marino,
 • Prof. Władimir Speranski - dyrektor Ośrodka Naukowego Technik Społecznych i Ruchu Związkowego Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia