Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Poniedziałek, 20 maja 2024

Pamiętniki i wspomnienia i militariów

Jednym z celów działalności muzeum jest pozyskiwanie i publikowanie pamiętników wybitnych Polaków, ale również wspomnień tych, których wydarzenia historii rzuciły poza granice kraju. Udokumentowanie ich zmagań oraz często trudnego życia na emigracji, a także pozyskiwanie, przechowywanie i opracowanie efektów i dorobku ich pracy twórczej oraz działalności na polu zawodowym i społecznym jest ważnym zadaniem dla historyka zajmującego się dziejami emigracji i Polonii.

Za pośrednictwem Tadeusza Hamerskiego z Kanady do Muzeum trafiły opowiadania i "Pamiętnik deportowanej Polki" autorstwa Janiny Bogusz-Grygar, w których opisuje losy swojej rodziny wywiezionej do Kazachstanu, Uzbekistanu i na Syberię po wkroczeniu wojsk sowieckich na Kresy Wschodnie II RP we wrześniu 1939 r. Oprcz pamiętnika, w zbiorach Muzeum znalazły się wiersze Janiny Bogusz-Grygar "pisane na trasie tułaczki w latach 1940-1996", zbiór spisanych "snów sprawdzonych i nie sprawdzonych", a także album "Najpiękniejsze pisanki świata" oraz fotokopie obrazów namalowanych przez Janinę Bogusz-Grygar.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia