Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Wtorek, 25 czerwca 2024

Publikacje i media o Muzeum

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, z racji wszechstronnej działalności o wysokiej randze naukowej i kulturalnej oraz przyjmowania wielu znamienitych gości, stało się tematem wielu artykułów prasowych, audycji radiowych oraz relacji telewizyjnych. Oto niektóre z nich:

 • 100 lat Wandy Poznańskiej, "Gazeta", Montreal, 29-31 maja 1998 r.
 • Polska - to imię zobowiązuje… Rozmowa z prof. dr hab. Adamem Sudołem dyrektorem Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, "Salon Polski" - styczeń 2000 r.
 • Dla kresowiaków, "Ilustrowany Kurier Polski", 23 lutego 2000 r.
 • Badacze w muzeum, "Gazeta Wyborcza", 23 lutego 2000 r.
 • Zachować w pamięci, "Express Bydgoski", 23 lutego 2000 r.,
 • Mundury hallerczyków dla Muzeum, "Express Bydgoski", 6 lipca 2000 r.
 • Hallerczyk do Muzeum, "Gazeta Pomorska", 6 lipca 2000 r.
 • Pamiątki po ministrze, "Gazeta Wyborcza", 12 lutego 2002 r.
 • Wystawa - Bydgoszcz na starej fotografii, "Gazeta Wyborcza", "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska", 29 marca 2004 r.
 • Sudoł A., Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Kalendarz Bydgoski 2004, s. 121-124.
 • Bydgoszcz była piękna, "Gazeta Wyborcza", 29 marca 2004 r.
 • 60-lecie desantu w Normandii, "Wiadomości Krajeńskie", 2 czerwca 2004 r.
 • Barwy Australii i Aborygeni, "Gazeta Wyborcza", "Express Bydgoski", 14 listopada 2004 r.
 • Dar Rodziny Poznańskich, "Gazeta Wyborcza", 27 kwietnia 2005 r.
 • Pamiątki od Pani Wandy, "Express Bydgoski", 27 kwietnia 2005 r.
 • Sudoł A., O genezie i działalności Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Rocznik Polonii, nr 1, Bydgoszcz 2005, s. 100-110.
 • Ostatni "leśni". Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953, "Gazeta Pomorska", "Gazeta Wyborcza", "Express Bydgoski", 23 stycznia 2006 r.
 • Australia daleko a jednak blisko, "Express Bydgoski", 4 lutego 2006 r.
 • Błękitny mundur ze Stanów, "Gazeta Wyborcza", 15 marca 2006 r.
 • Sudoł A., Sprawozdanie z działalności Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok akademicki 2005-2006, "Rocznik Polonii", nr 2, Bydgoszcz 2006, s. 159-166.
 • Ludzie i metody bezpieki, "Express Bydgoski", 16 marca 2006 r.
 • Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy, "Gazeta Pomorska", 21 czerwca 2006 r.
 • Giedroyc w Bydgoszczy, "Gazeta Pomorska", "Gazeta Wyborcza", 2 czerwca 2006 r.
 • Sudoł A., Doświadczenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziele ocalenia przed zniszczeniem i zapomnieniem dziedzictwa materialnego Polonii, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. M. Nadolski i W. Rybczyński, Pułtusk 2006, s. 195-207. Europejski c - harakter Sankt Petersburga, "Gazeta Wyborcza", "Gazeta Pomorska", 27 marca 2007 r.
 • Ziemia solecznicka, ludzie i dzieje, "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska", 30 stycznia 2008 r.
 • Sikorski w UKW i Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, "Express Bydgoski" , "Gazeta Pomorska", "Gazeta Wyborcza", 31 października 2008 r.
 • Jak Kościół pielęgnował tradycję, "Gazeta Wyborcza", 31 stycznia 2008 r.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia