Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

Ośrodek Badań i Dokumentacji Polskich Służb Konsularnych

31 października 2008 r. przybył do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Gość dokonał otwarcia Ośrodka Badań i Dokumentacji Polskich Służb Konsularnych. Patronat nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawować będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które doceniając dotychczasowe dokonania naukowo-badawcze oraz organizacyjne Muzeum, było bardzo zainteresowane ulokowaniem takiej placówki na terenie Uniwersytetu w Bydgoszczy. Pracę Ośrodka programować i prowadzić będzie Rada Naukowa, w ścisłym współdziałaniu z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, a szczególnie z Zakładem Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji.

Muzeum w ciągu dziesięciu lat swego istnienia zgromadziło pokaźny zbiór materiałów źródłowych, które już teraz stanowią przydatną bazę do badań naukowych. Można wyrazić nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako patron unikalnej w skali kraju placówki naukowo-badawczej, poprzez swoje działania wydatnie wzbogaci zgromadzone w uniwersyteckim muzeum zbiory. Podczas uroczystości inauguracji Ośrodka Badań i Dokumentacji Polskich Służb Konsularnych Bractwo Inflanckie przekazało w darze kopię rękopisu pracy dyplomowej z chemii Ignacego Mościckiego, napisanej w roku akademickim 1890/1891. Minister Radosław Sikorski zapowiedział podjęcie starań o sprowadzenie z Rygi do Polski oryginalnego egzemplarza pracy i przekazanie go Muzeum w Bydgoszczy.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia