Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Wtorek, 25 czerwca 2024

Akademia Młodych Dyplomatów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego objęło patronatem naukowym działalność Akademii Młodych Dyplomatów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. W ten sposób bydgoska młodzież jest zachęcana do kontynuowania nauki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wsparcie, jakiego udziela Muzeum, to przede wszystkim udostępnianie gmachu, pomoc merytoryczna oraz zajęcia prowadzone przez prof. dr. hab. Adama Sudoła. Grupa AMD funkcjonuje w oparciu o autorski i innowacyjny program przygotowany przez mgr. Łukasza Kosińskiego.

Akademia Młodych Dyplomatów powstała w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, jako forma warsztatowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we wrześniu 2006 roku (jest to jedyna taka forma w województwie kujawsko-pomorskim). Początkowo zajęcia były zorganizowane w jednej grupie. Szybko okazało się, że warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem bydgoskich uczniów i rok po rozpoczęciu działalności funkcjonowały już dwie grupy, łącznie 31 osób. Podczas cotygodniowych spotkań młodzież poznaje zasady savoir vivre’u, protokołu dyplomatycznego, historii polskiej dyplomacji, elementów prawa konsularnego i dyplomatycznego, polskiej kultury oraz historię i działalność organizacji i instytucji międzynarodowych. Co kilka tygodni młodzież spotyka się z zaproszonymi gośćmi - pracownikami nauki, przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej. Młodzież uczestniczy również w specjalnych spotkaniach lub wykładach organizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dzięki temu miała możliwość obcowania z Lechem Wałęsą, Stefanem Mellerem, Radosławem Sikorskim.

W codziennej swojej działalności AMD zajmuje się również dyplomacją obywatelską poprzez realizację projektów promujących wiedzę o regionie i o Polsce. Mimo krótkiego czasu istnienia grupy oraz młodego wieku uczestników AMD zrealizowała kilka dużych projektów, m.in. wspomniany już "Młodzi Ambasadorowie Polskości - międzynarodowe warsztaty dla młodzieży" i "Młodzi Ambasadorowie Bydgoszczy" (skierowany do dziesięciolatków).

W dniach od 8 do 10 lipca 2008 r. uczestnicy zajęć AMD byli wolontariuszami podczas konferencji "Sprawiedliwe miasta. Polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym", w której udział wzięli przedstawiciele miast bliźniaczych Bydgoszczy z Mannheim, Wilhelmshaven, Piteşti, Patras i Perth. Konferencja otrzymała dotację z Komisji Europejskiej.

8 września 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej edycji warsztatów. Wśród gości specjalnych był Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Bydgoszczy - Stanisław Wroński, który przybliżył młodzieży pracę konsularną oraz przedstawiał ciekawostki o Belgii.

We wrześniu 2008 r. został ogłoszony konkurs "Moje ekspose w sprawie polskiej polityki zagranicznej" o nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych. Główną nagrodę otrzymała Angela Andrzejewska, a wyróżnienia Paulina Skonieczna oraz Katarzyna Trzpis. Nagroda została wręczona podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim 31 października 2008 r.

W dniach od 16 do 21 listopada z inicjatywy Urzędu Miasta oraz AMD przebywała w Bydgoszczy ukraińska młodzież z Krzemieńczuka wraz z opiekunami skupionymi w organizacji International Center of People’s Diplomacy oraz Association for Promotion of International Business and Development. Tym samym został zrealizowany projekt "Polish reforms by example of Bydgoszcz by eyes of the Ukrainian youth". Młodzież z AMD promowała wśród ukraińskich rówieśników wiedzę o Polsce. Głównymi obszarami tematycznymi były: polityka, gospodarka, system oświaty. Dodatkowo obie grupy z własnej inicjatywy podpisały memorandum o dalszej współpracy zapowiadające wzajemne poznanie historii.

Kolejną formą aktywności obu grup było zaprezentowanie, 10 grudnia 2008 r., happeningu zorganizowanego z okazji 60. Rocznicy Podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Happening był formą sprawdzenia wiedzy nabytej podczas realizacji zajęć.

Młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu savoir vivre’u oraz protokółu dyplomatycznego - w zakresie tytulatury, procedencji, korespondencji oficjalnej, przyjęć dyplomatycznych - podczas wycieczki do Warszawy (grudzień 2008 r.) - Ambasada Królestwa Belgii, gdzie spotkała się z przedstawicielami dyplomatycznymi (Ambasador Jan Luykx i jego małżonka Raka Singh, Konsul Generalny Leo Cortens, Pierwszy Sekretarz Ambasady Joren Vandeweyer oraz Attache ds. ekonomicznych Brukseli Nicolas Neve de Mevergnies).

Działalność Akademii Młodych Dyplomatów została wsparta finansowo przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy. Patronatów udzielały: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Dotychczasowa działalność AMD nie mogłaby się obyć bez udzielonego wsparcia ze strony Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dzięki któremu młodzież miała możliwość spotkania się ze znawcami problematyki międzynarodowej, protokołu dyplomatycznego oraz stworzyła podręczną biblioteczkę.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia