Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

Studia podyplomowe

Muzeum wspólnie z Instytutem Historii UKW zorganizowało w 2001 r. i prowadzi Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej, Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji. Zadaniem studiów jest przygotowywanie kadr dla potrzeb rządowych i pozarządowych instytucji, organów samorządowych, a także organizacji międzynarodowych, fundacji oraz konsorcjów. Słuchacze zdobywają bogaty zasób wiedzy historyczno- prawnej i psycho-socjologicznej, a także dotyczącej prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego. Nabywają umiejętności niezbędnych profesjonalistom, zajmującym się problemami integracji europejskiej, kontaktów międzynarodowych i dyplomacji. Zakres tematyczny studiów oparty jest na problematyce ściśle związanej z genezą i historią Unii Europejskiej, przystąpieniem Polski do struktur unijnych, sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i na świecie, a także na prawie i protokole dyplomatycznym. Podejmując studia podyplomowe, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijają i udoskonalają umiejętności reprezentowania firmy, nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskami politycznymi, polonijnymi oraz mediami. Absolwenci studiów zostali zatrudnieni m.in. w ambasadzie RP w Paryżu, strukturach Unii Europejskiej w Brukseli, biurach handlowych za granicą.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia